GÜLE,GÜLE

Merhaba,sizi seviyorum.

Ölü
Hangi mahallede imam yok,
Ben orada ölece
ğim.
Kimse görmesin ne kadar güzel,
Ayaklar
ım, saçlarım ve her şeyim.

Ölüler nam
ına, azade ve temiz,
Meçhul denizlerde bal
ık;
Müslüman de
ğil miyim, haşa,
Fakat istemiyorum, kalabal
ık.

Beyaz kefenler giydirmesinler,
S
ızlamasın karanlığım havada.
Omuzlardan omuzlara geçerken sallanmayay
ım,
Ki bütün azalar
ım hülyada.

Hiçbir dua yerine getiremez,
Benim kainatlardan uzakl
ığımı.
Y
ıkamasınlar vücudumu, yıkamasınlar,
Çılg
ınca seviyorum sıcaklığımı

Yüzükoyun
Yüzükoyun yatma diyor annem
Yatar m
ıyım hiç,
İster miyim
Yüzümün
Koyun oldu
ğunu?

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !